Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2019

saudade
0415 4796 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viamajkey majkey
saudade
7250 dac4 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viabeautifulmess beautifulmess
saudade
8697 c480 390
Reposted fromsoftboi softboi viaStaLova StaLova

January 07 2015

saudade
A karma jest zołzą, pokaże Ci samotność
— KaeN "Zbyt wiele" (ft. Cheeba, Wdowa)
Reposted fromxalchemic xalchemic vianotperfectgirl notperfectgirl
saudade
1439 05fa 390
Reposted fromdailylife dailylife via48hrs 48hrs
saudade
3847 5c1d

laughhard:

everything makes more sense now.

Reposted fromtron tron viaboro boro
saudade
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— waitress.
Reposted from654675674 654675674 viacrystallove crystallove
saudade
Bywa, że widzisz człowieka i wiesz, że to ten, którego szukałaś całe życie. A jego to wali, gdyż idzie po chleb.
— gdzieś w internetach
Reposted fromohwow ohwow viadomynyka domynyka

January 03 2015

saudade
Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność.
— Emily Giffin
0922 b645 390
saudade
1110 41e4 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viabeautifulmess beautifulmess
saudade
Dobroć też jest siłą, chociaż tak często wygląda na słabość.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromzielono zielono viagoby goby

December 07 2014

saudade
8339 149d 390
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viaitgirl itgirl
0992 9dad 390

tray-the-tealord:

jaredpaddalecki:

this lady is 115 years old, she has a twitter, and only 233 followers.

unacceptable.

THIS WOMAN WAS BORN 3 CENTURIES AGO

SHE WAS BORN IN 1899

Reposted fromkainhikari kainhikari viairmelin irmelin
Zastanawiam się czy kiedykolwiek mówiłeś komuś, że za mną tęsknisz.
— (via pamietaj-o-mnie)
saudade
2539 da32 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamahidevran mahidevran
saudade
2671 7822 390
"Zjeść ludzia? Nie, ukocham."

December 05 2014

saudade
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl